Cuộc chiến học viện thành phố Asterisk

Cuộc chiến học viện thành phố Asterisk

, , 2013-02-25 - 2017-11-29
1.6K views

Cuộc chiến học viện thành phố Asterisk thuyết minh . Tại thành phố nhân tạo trên mặt nước, “Rikka”, còn được biết đến với cái tên là ‘Asterisk’, có một lễ hội Star Wars, nơi tổ chức các trận đấu tổng hợp, nơi bạn có thể giành được bất cứ thứ gì nếu bạn chiến thắng. Ở đó, nam sinh và nữ sinh thuộc sáu trường cạnh tranh với nhau và tạo thành một sợi liên kết. Cuộc chiến học viện thành phố Asterisk Thuyết Minh phim

shorts Cuộc chiến học viện thành phố Asterisk Thuyết Minh

Be the first to review “Cuộc chiến học viện thành phố Asterisk”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.