Đặc Nhiệm Thám Tử Phần 3

Đặc Nhiệm Thám Tử Phần 3

, , 2013-02-25 - 2017-11-29
1.2K views

Đặc Nhiệm Thám Tử Phần 3 thuyết minh Thỏa thuận đình chiến giữa "Công ty Thám tử Vũ trang" và "Port Mafia" được ký kết trong trận chiến với "Liên minh (Guild)" cũng đang được duy trì. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện đời thường bên lề. Tuy nhiên, có nhiều tin đồn xuất hiện. Điều gì sẽ xảy ra với thành phố Yokohama trong tương lai? Đặc Nhiệm Thám Tử Phần 3 thuyết minh .

shorts Đặc Nhiệm Thám Tử Phần 3 thuyết minh

Be the first to review “Đặc Nhiệm Thám Tử Phần 3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.