Sự Vùng Lên Của Dũng Sĩ Khiên

Sự Vùng Lên Của Dũng Sĩ Khiên

, , 2013-02-25 - 2017-11-29
1.5K views

Sự Vùng Lên Của Dũng Sĩ Khiên thuyết minh .Đó là một cuốn sách thấy ở thư viện. Nhân vật chính Naofumi Iwatani, đã được triệu hồi tới một thế giới khác như một dũng sĩ. Cậu có năng lực sử dụng lá chắn, khi gặp phải những âm mưu và sự phản bội, cậu đã mất tất cả ở thế giới đó. Một câu chuyện tưởng tượng về người anh hùng vụng dậy từ dưới đáy của sự mất mát bắt đầu! Sự Vùng Lên Của Dũng Sĩ Khiên thuyết minh phim

shorts Sự Vùng Lên Của Dũng Sĩ Khiên thuyết minh

Be the first to review “Sự Vùng Lên Của Dũng Sĩ Khiên”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.