Bộ sưu tập của Ito

Bộ sưu tập của Ito

, , 2013-02-25 - 2017-11-29
186 views

Bộ sưu tập của Ito thuyết minh .Dựa trên nguyên tác "Junji Ito's Masterpieces" và "Devil's Fragment". Toàn bộ 11 tập của tác phẩm nổi tiếng đã được ghi hình lại. Tên: 伊藤潤二『コレクション』 Bộ sưu tập của Ito thuyết minh phim

shorts Bộ sưu tập của Ito thuyết minh

Be the first to review “Bộ sưu tập của Ito”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.