Người Ngoài Hành Tinh Bé Nhỏ

Người Ngoài Hành Tinh Bé Nhỏ

Người Ngoài Hành Tinh Bé Nhỏ thuyết minh .Hoàng tử lợn ngoài hành tinh khi đến Trái đất vốn ở trọ nhờ cơ thể người, nhưng không ngờ rằng con người mà anh ta muốn "ở nhờ" vẫn chưa được sinh ra! Hoàng tử lợn không có nơi nào để ở, đã quen với Saiji và Ruby, và cả ba đã gây ra đủ mọi tai nạn hài hước cho con ngườ Người Ngoài Hành Tinh Bé Nhỏ thuyết minh .

shorts Người Ngoài Hành Tinh Bé Nhỏ thuyết minh

Be the first to review “Người Ngoài Hành Tinh Bé Nhỏ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.